krajinka krajinka krajinka
Včela top

Obchodné podmienky

  1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
  2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e – mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.
  3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.
  4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. Ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.
  5. Pre uplatnenie zľavy je potrebné sa registrovať

Včela bottom
Medovo