kontakt

Marek Števko – Medovo                                       Ing. Dušan Vajda

Tajovského 646                                                    Jilemnického 40

Pliešovce                                                             Pliešovce

tel: 0910 330 483                                                 tel: 0908 929 727

e-mail: marekstevko@azet.sk                  e-mail: zajezovskymed@gmail.com

IČO: 47999675                                                    fb: Zaježovský med

DIČ: 1043348955

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK95 0900 0000 0004 0248 0393

Nie sme plátcom DPH