krajinka krajinka krajinka

Marek Števko – Medovo

Tajovského 646
962 63 Pliešovce
Tel: 0910 330 483
E-mail: marekstevko@azet.sk
Facebook: Medovo
Instagram: medovo.sk
Youtube: Medovo

IČO: 47999675
DIČ: 1043348955
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK95 0900 0000 0004 0248 0393
Nie som platcom DPH

č. živnostenského registra 670-24241 OU-ZV-OZP-2014/014627-2


Včela bottom
Medovo
Záježovský med