Inseminácia včelích matiek – inseminačná služba pre včelárov.

Ponúkame pre včelárov insemináciu vlastných včelích matiek spermiami od našich plemenných trúdov, po overenom potomstve na našej farme. Trúdov na insemináciu vyberáme po inseminovaných matkách Vigor. Inseminovať začíname hneď, ako budú vo včelstvách zrelí trúdi, čo je približne polka mája (všetko záleží od vývoja počasia) … končíme približne koncom júla. Čistokrvných trúdov izolujeme v medníkoch oddelených materskou mriežkou, na prelet používame voliéru. Termín a podmienky inseminácie si dohodneme začiatkom sezóny po telefonickom dohovore. Na insemináciu je potrebné pripraviť matky, aby neboli mladšie ako 7dní od vyhrizenia a staršie ako 16 dní. Oplodniačiky musia byť zabezpečené tak , aby sa matka nemohla preletieť. V oplodniačikoch musí byť neustáli prísun krmiva. Podmienka inseminácie je minimálny počet matiek na insemiáciu v počte 5 kusov!!! Cena je za jednu zainseminovanú matku.

 

Postup prác v deň inseminácie:

Ráno v deň inseminácie v každom oplodniačiku vychytíme matku a uväzníme ju samu bez včiel do klietky najlepšie valcovitého tvaru, v ktorej je trochu krmiva (cukrovomedové cesto), ktoré nemôžu vybrať včely. Krmivo zároveň musí byť umiestnené tak, aby sa ním matka neulepila. Klietku s matkou vrátime do oplodniačika medzi plástiky. Najvhodnejšie je riešenie, keď sa dá klietka vybrať bez otvorenia oplodniačika cez jeho vrchné viečko. Klietka sa označí číslom oplodniačika. Pri inseminácii sa najskôr odoberie sperma od trúdov do kapiláry až pre 10 – 12 matiek. Trúdy sa nachytajú z izolátora v úli do väčšej klietky alebo do asi 400 ml skleného pohára s viečkom s otvorom o priemeru 1 cm. Chytajú sa priebežne tak, aby sa mohli spotrebovať v priebehu asi 30 minút. Pri dlhšom väznení sa znehodnocujú – nedá sa od nich odobrať sperma. Na inseminačnú dávku pre jednu matku (asi 8 mm3) je potrebné odobrať asi 10-20 trúdov. Je však veľmi premenlivý podiel tých trúdov, ktorým sa dá sperma odobrať, od 20 do 90 %, a to i v prípade ich odpovedajúceho veku. V závislosti na tom trvá odobratie jednej inseminačnej dávky najčastejšie asi od 6 do 15 minút. Matka z oplodniačika sa prinesie bez včiel v klietke. Jej zainseminovanie trvá 2 až 3 minúty. S klietkou sa hneď môže vrátiť do oplodniačika, pričom sa klietka ponechá uzatvorená. Po zainseminovaní sa matka podrobí ešte druhej narkóze (prvú dostáva súčasne pri inseminovaní), čo sa robí najčastejšie na druhý deň po inseminácii. Môže sa narkotizovať i ten istý deň, kedy bola inseminovaná, s časovým odstupom asi 6 hodín. Matky, ktoré chceme narkotizovať, sa s klietkami vyberú do jednej nádoby (napr. 1 alebo 2 litrový sklenený pohár) s viečkom s otvorom. Ide o tz. hromadnú narkózu. Po uzatvorení nádoby sa do otvoru vo viečku hadičkou vpustí plynný kysličník uhličitý (CO2). Od znehybnenia matiek sa ráta čas narkózy, tá trvá minimálne 1 minútu, najčastejšie sa v súčasnosti ponecháva 2 minúty (skúšajú sa rôzne dĺžky narkózy matiek). Druhá narkóza urýchľuje rozkladenie matiek, bez nej by trvalo i 2 až 4 týždne. Hneď po skončení narkózy sa klietky s matkami vysypú z narkotizačnej nádoby. Pevná zátka sa nahradí tenkou zátkou z cukrovomedového cesta a klietky sa vrátia do oplodniačikov. Prvé matky začínajú klásť za dva dni po inseminácii, najčastejšie do 10 dní. Sú však oneskorenci začínajúci klásť i o 3 až 4 týždne. Po celú dobu prítomnosti matky pred i po inseminácii, aj keď už kladie, nechávame na letáčiku mriežku, aby matka nemohla vyletieť; včelám to tiež uľahčuje obranu osadenstva pred votrelcami. Na druhú – hromadnú narkózu ako zdroj plynu je možné výhodne použiť prázdnu sifónovú fľašu. Vypustí sa do nej obsah dvoch bombičiek CO2. Z fľaše sa potom plyn pustí pomocou ventilu do narkotizačnej nádoby s matkami. Druhú narkózu matiek robí chovateľ obyčajne sám

40,00 

Na objednávku

Kategórie: Včelie matky Včely