Zasieťované úľové dno bez peľochytu. Dno sa skladá z podmetovej podložky, letáčovej pätky, stavebnej zábrany a šuplíka. Dno je pripravené na založenie peľochytu.

25,00 

Vypredané