Príjmame objednávky na matky VIGOR® : august-september 2024!

Od 1.7.2024 nám bola obnovená licencia na predaj včelích matiek VIGOR® –  Vigor bee s.r.o.

Prvé objednané matky VIGOR® začneme posielať  od 10. augusta 2024  podľa poradia došlých objednávok. Posledné prijaté objednávky, by mali byť vybavené do 10.septembra 2024!!!  Nekontaktujte nás kôli termínu dodania matiek!!! Keď budete na rade ozveme sa Vám!  Ak potrebujete matky na konkrétny termín, zvolte kategóriu (Včelie matky na presný termín). Ďakujeme za pochopenie.

Včelie matky VIGOR®  F1 generácie rozchovávame od inseminovaných matiek ktoré máme zakúpené ako licencovaný chov priamo so šľachtiteľského chovu a majiteľa ochrannej známky VIGOR bee s.r.o.. Matky posielame iba po rozkladení a uzavretí plodu, označené zelenou opalitovou značkou v roku 2024. Sú v klietke so sprievodnými včelami  a evidenčným lístkom. Posielame poštou doporučene na dobierku 1.triedou. Pri zásielkach vo väčšej hodnote viac ako 100eur posielame Expres kuriér poistený balík v hodnote 9eur.  Rozosielať matky začíname od 10.augusta do 10.septembra 2024,  podľa PORADIA došlých objednávok !!! (Prvé objednávky príjmame od 4.Júla 2024 a koniec objednávok je po naplnení kapacity). Pred odoslaním Vás budeme telefonicky kontaktovať. Ak nám  nepotvrdíte, že si matky preberiete, tak matky posielame ďalšiemu v poradí a vy budete zo zoznamu vyradený!!! Dodanie matiek závisí od počasia a návratnosti matiek z páriacich preletov. Naše matky sa nedajú zakúpiť cez internetové bazáre a ani od žiadnych iných takzvaných priekupníkov včelích matiek. Máme schválenú licenciu na chov a predaj včelích matiek VIGOR® -http://vigor.apridal.cz/chovatelia . Sme členom ZCHVMSKV  #včelie matky #queen bees #apis melifera carnica

 

Niečo o matkách VIGOR:

  • Charakteristika a chovný cieľ kmeňa VIGOR® Vigor® patrí ku kraňskému plemenu karpatského ekotypu. Vzhľadom na početnosť chovu je možné chov VIGOR® označiť zootechnickým termínom „kmeň“. Taxonomické zaradenie druh: včela medonosná Apis mellifera Linnaeus, 1758 poddruh (tiež plemeno alebo rasa): kraňské Apis mellifera carnica Pollmann, 1879 ekotyp: karpatský (podľa Ruttnera, 1988) kmeň: VIGOR® línia: niekoľko (tu nepomenovaných) línií v rámci kmeňa Etymológia Názov kmeňa – Vigor – prevzatý z angličtiny, – význam slova je „vitalita, životaschopnosť, životná sila“. Snahou pri vzniku kmeňa Vigor a ďalšom procese jeho šľachtenia bolo a je, aby jeho vlastnosti čo najlepšie zodpovedali obsahu pojmu a teda názvu kmeňa. 
  • Vlastnosti Je to včela dobre zimujúca, otužilá, má málo zimných mŕtvoliek. Na jar sa dobre rozvíja takmer rovnako rýchlo ako rakúske či slovinské kmene kranky. Dobre ploduje, nie je však typickou „plodarkou“ a neplytvá zásobami. Včely sú vitálne, dlhoveké. Netrpia nosomou. Využíva dobre jarné aj letné, nektárové aj medovicové znášky, má vysoko vyvinutú schopnosť vyhľadávať zdroje potravy. Včelstvá dávajú dobrý výkon v prvom, druhom aj treťom roku veku matky. Dobre bráni cesno, pritom je to včela veľmi mierna až mierna. Málo sa rojí. Sedenie na plástoch je v priemere hodnotené známkou 2 (stupnica 1-4). Veľmi dobre stavia nové dielo. Ako výsledok intenzívnej selekcie má výborne vyvinutý čistiaci pud – schopnosť odstraňovať mŕtvy plod, preto sa vo včelstvách len vzácne vyskytuje zvápenatenie plodu. Mnohé včelstvá udržujú čistotu aj v úľovom dne a to aj tam, kde je vysoký podmet. Niektoré charakteristiky kmeňa Vigor® sa prejavia len v určitých situáciách alebo niektorých rokoch alebo po viacročnom chove na včelíne (pri primeranom ošetrovaní) a pritom sú pre neho typické a chovateľsky priaznivé: dobre prezimuje aj v tvrdšej zime, pokojne zimuje aj za teplého priebehu zimy; netrpia nadmerne nosematózou; prispôsobivý rôznym podmienkam – zvláda aj tvrdšiu zimu, nepriaznivú jar, využije slabšie znášky; vykazuje len malý pokles plodnosti, sily, výkonu a čistiaceho pudu včelstiev s ma
    tkami dvoch a trojročnými, čo sa prejavuje vyrovnanými výnosmi medu včelstiev s matkami prvé tri roky veku; vyrovnanosť týchto vlastností s vekom matky sa prejaví obzvlášť pri porovnávaní s niektorými alpskými kmeňmi kraňky, ktoré sú často výborné v prvom roku veku matky a už v druhom roku ich výkonnosť upadá, zvyšuje sa u nich výskyt zvápenatenia plodu a pod
  • Využívanie znášok. V lete 2009 sa autorovi kmeňa opäť potvrdilo, že nie každé včelstvo je schopné využiť zdroje medovice, pokiaľ však nie sú v blízkosti úľa, ale ďalej od nich a hlavne rozptýlené na veľkom priestore. Popri včelstvách Vigor autor na včelnici testoval tiež päť matiek iného pôvodu. V jarnej znôške (repka) bol výnos medu v testovaných včelstvách v priemere rovnaký ako u ostatných. V nadväzujúcej znáške medovice z rozsiahleho lesného porastu však testované včelstvá doniesli len malé množstvo medu, ktorý v krátkom čase spotrebovala, takže na vytočenie nezostalo skoro nič. Ostatné včelstvá Vigor pritom dali v priemere po 20 kg medovice. V júni až júli asi štyri týždne včely nosili tmavomodrý peľ typický pre zväzenku. Potvrdilo sa, že sadenkové pole bolo 6,5 km vzdialené. Včely teda zväzenku našli aj v takej vzdialenosti a zaujímavé je, že celý čas kvitnutia z nej nosili peľ a snáď aj niečo nektáru – je to pre nich veľmi atraktívna rastlina. Rojivosť. Malý sklon k rojivosti včelstiev Vigor je viditeľný v niekoľkých prejavoch. Pri porovnávaní počtu včelstiev v rojovej nálade (RN) v čase rojivosti sa včelstvá iného pôvodu býva menšie percento u včelstiev Vigor. Pokiaľ sa včelstvá Vigor dostanú do RN, stavajú len málo materníkov, väčšinou menej ako 10, niekedy dokonca len cca 5 rojových materníkov, ako pri tichej výmene matky, ale pokiaľ materníky sa ponechajú, včelstvo sa vyrojí. Ďalej – včelstvá Vigor v RN sa ľahko dajú od rojenia odvrátiť jednoduchým vylámaním materníkov a súčasným rozšírením priestoru o ďalší nástavok. RN u Vigor spoľahlivo končí s odkvitnutím repky (tam kde repka je), pokiaľ má včelstvo primeraný priestor (netiesni sa nadmerne). Včelstvo Vigor, ktoré sa vyrojí, vyšle iba jeden roj (prvoroj) a ten je obvykle menší ako je polovica včiel v úli, takže materské včelstvo je schopné aspoň čiastočne využiť znášok. Poroje sa v kmeni Vigor neobjavili viac ako 25 rokov
  • Tieto prednosti včelstiev Vigor sa potvrdili aj v sezóne 2005 v Brne a 2009 v Petrušove, keď niekoľko včelstiev s matkami iného pôvodu sa v máji ľahko dostalo do RN, mala asi 50 rojových materníkov, snaha o vyrojenie bola veľmi silná – včelstvá sa vyrojili av úľach nechala málo včiel, ktoré potom neboli schopné využiť ďalší znášok. V prvom prípade u niekoľkých včelstiev boli vylamované materníky asi v dĺžke 4 týždňov a napriek tomu sa nakoniec vyrojili.
  •  
  •  

35,00 

Na objednávku

Kategórie: Včelie matky Včely